comment 0

Cliché & Organisatie

Organisaties zitten vast in clichés. Dit betekent dat ze niet meer denken, maar alleen nog kopiëren. Het is een wereld die kenbaar, voorspelbaar en maakbaar pretendeert te zijn. Een wereld waarin clichés als efficiency, transparantie, doelgerichtheid of de sterke leider, kritiekloos gebruikt worden. Hierdoor raken organisaties in conflict met zichzelf en ontstaat er een crisis die onoplosbaar schijnt te zijn. Film kan ons een heel andere wereld laten zien. Ze heeft een subversieve potentie die ons wakker kan schudden en weer aan het denken zetten. De film toont een wereld die we niet meer kunnen waarnemen en waarvan we vervreemd zijn geraakt. We zien de wereld weer zoals ze is en worden in staat gesteld clichés te doorbreken en het vertrouwen in deze wereld terug te krijgen.

Cliché en Organisatie is een ongebruikelijk boek dat een kritische houding inneemt ten opzichte van andere boeken over organisaties. Het is noodzakelijk omdat onze wereld door organisaties wordt gedomineerd. Het is anders omdat meer van hetzelfde ondraaglijk wordt. De wereld tonen in al haar onbegrijpelijkheid en hier onze weg in zoeken is wat nodig is. Met behulp van filosofen als Deleuze, Heidegger en Sloterdijk, filmakers als de Coen Brothers, Cronenberg, Antonioni of Tarkovsky en films als The Big Lebowski, eXistenZ, Stalker & Playtime wordt de wereld die voor ons zichtbaar is geworden getoond en verkend. Het laat zien dat architectuur een bepalende rol speelt en dat managers zowel manipulatief als onmachtig zijn. Het is een paradoxale wereld die niet eenduidig is. Hierdoor biedt het hoop in een wereld waarin we het vertrouwen verloren hebben.

Het boek Cliché & Organisatie verschijnt 28 maart 2014 via Uitgeverij IJzer.